ไม่อยากเป็นคนรักเธอข้างเดียว แต่อยากเป็นคนรักเดียวข้าง ๆ เธอ

ไม่อยากเป็นคนรักเธอข้างเดียว แต่อยากเป็นคนรักเดียวข้าง ๆ เธอ

#Caption Funny
แชร์ไปยังโซเชียลมีเดีย