ไม่อยากเป็นคนที่ถูกรัก แค่อยากเป็นคนที่ถูกหวย

ไม่อยากเป็นคนที่ถูกรัก แค่อยากเป็นคนที่ถูกหวย

#Caption Funny
แชร์ไปยังโซเชียลมีเดีย