ไม่ชอบอ้อนเท่าไหร่ ชอบโอนมากกว่า

ไม่ชอบอ้อนเท่าไหร่ ชอบโอนมากกว่า

#Caption Funny
แชร์ไปยังโซเชียลมีเดีย