เพื่อน เป็นสิ่งมีชีวิตที่เราไม่มีสิทธิ รัก

เพื่อนเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราไม่มีสิทธิรัก

#คำคมท้ายรถ
แชร์ไปยังโซเชียลมีเดีย