เป็นคนอื่นเป็นได้ไม่นาน เป็นตัวเองเป็นได้ตลอดไป

เป็นคนอื่นเป็นได้ไม่นาน เป็นตัวเองเป็นได้ตลอดไป

#เป็นตัวของตัวเอง
แชร์ไปยังโซเชียลมีเดีย