เตะบอลอาจจะปวดขา เอาเบอร์ห้องมา จะพาไปปวดเอว

เตะบอลอาจจะปวดขา เอาเบอร์ห้องมา จะพาไปปวดเอว

#Caption Funny
แชร์ไปยังโซเชียลมีเดีย