อ่อนแอก็แพ้ไป คนไหวเขาจะยืน

อ่อนแอก็แพ้ไป คนไหวเขาจะยืน

#คำคมคนอ่อนแอ
แชร์ไปยังโซเชียลมีเดีย