ผ่านมาทุกวิกฤต จะมาตายเพราะโควิดไม่ได้

ผ่านมาทุกวิกฤต จะมาตายเพราะโควิดไม่ได้

#คำคมท้ายรถ
แชร์ไปยังโซเชียลมีเดีย