บัตรคอนเป็นของนอกกาย แต่ว่าต้องได้มาเท่านั้น

บัตรคอนเป็นของนอกกาย แต่ว่าต้องได้มาเท่านั้น

#แคปชั่นศิลปิน #ติ่ง
แชร์ไปยังโซเชียลมีเดีย