น้ำขึ้นให้รีบตัก แต่ถ้าเราน่ารักให้รีบจีบ

น้ำขึ้นให้รีบตัก แต่ถ้าเราน่ารักให้รีบจีบ

#Caption Funny
แชร์ไปยังโซเชียลมีเดีย