คิดไม่ออกให้บอกครู คิดอยากมีคู่ให้บอกเรา

คิดไม่ออกให้บอกครู คิดอยากมีคู่ให้บอกเรา

#Caption Funny
แชร์ไปยังโซเชียลมีเดีย