การขับรถ ทำให้ความสามารถในการดื่มสุราลดลง

การขับรถ ทำให้ความสามารถในการดื่มสุราลดลง

#คำคมท้ายรถ
แชร์ไปยังโซเชียลมีเดีย