กรรมที่เกิดจากการกิน เรียกว่า “กิโลกรัม”

กรรมที่เกิดจากการกิน เรียกว่า “กิโลกรัม”

#Caption Funny
แชร์ไปยังโซเชียลมีเดีย